Bu internet sitesindeki bilgiler yalnızca ilgi duyulan konulara ilişkin olarak yol gösterici nitelikte genel bilgi vermek ve tecrübeleri paylaşmak amacıyla hazırlanmış olup, sağlık hizmeti vermemektedir. Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilginin, ilgili olduğu belli bir sorunla veya konu ile ilgili olarak herhangi bir şekilde harekete geçmeden, çözüm önerisini uygulamaya sokmadan önce gereken vasıfları haiz bir sağlık uzmanına danışılması gerekmektedir.

Bu sitedeki bilgilerin güvenilir kaynaklardan alınması hususunda azami gayret gösterilmiştir. Bununla birlikte aktarılan çözümlere her çocuğun vereceği tepki farklı olabileceğinden sonuçlar da farklılık gösterebilir. Her çocuk ve durum kendine özeldir.

WhatsApp Destek İletişim